Betongarbeid

betongarbeidBrødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS kan tilby de fleste tjenester innen betongarbeid.

Våre fagfolk har mange års erfaring og utfører både små og store oppdrag innen betongarbeid. Vi støper og setter opp grunnmurer, ringmurer, forstøtningsmurer, gulv og fundamenter.

Vi tar også på oss spesialprosjekter som støp av kai, og vi reparerer mur- og betongkonstruksjoner. Husk at mange av de større betongoppdragene vi tar på oss, som for eksempel en ny kai, vil være søknadspliktig.

Godkjent som ansvarlig søker i byggesaker

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker. Velger du oss som samarbeidspartner, sender vi inn en komplett søknad og er kommunens kontakt i forhold til ditt prosjekt.
Intet oppdrag vil være for komplisert å gjennomføre med grundig planlegging og god prosjektstyring. Er oppdraget av større karakter, kan vi raskt ved hjelp av vår tekniske tegner vise hvordan for eksempel den ferdige muren passer inn i terrenget.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles til vår bransje i lover og forskrifter.

Med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS som samarbeidspartner, kan du være trygg på at prosessen frem til ferdig prosjekt går smertefritt. Vårt kjerneområde for murer- og betongarbeid er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til utførelse av betongarbeid, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål vedrørende betongarbeid.