Byggesak

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker. norges lover

Velger du oss som samarbeidspartner, sender vi inn en komplett søknad og er kommunens kontakt i forhold til ditt prosjekt.

Loven legger opp til at det skal være profesjonelle aktører i bygge- og anleggsbransjen. Da blir det viktig for den kommunale saksbehandlingen, at ansvarlig søker innehar de nødvendige kvalifikasjoner for å fremme en søknad.

Du kan altså ikke selv søke om tillatelse for å utføre arbeid som er søknadspliktige i plan- og bygningsloven.

Sammen med oss utarbeides søknaden for arbeidet dere vil ha utført. Er prosjektet stort, eller det er spørsmål som må avklares med kommunen før søknad kan sendes inn, avtaler vi et møte med byggesaksavdelingen på forhånd.

Det er viktig å gjøre naboen din til partner i søknadsprosessen. Din nabo kan ha stor innflytelse på byggesaksbehandlingen av ditt prosjekt. Naboer kan hevde at deres eiendommer blir utsatt for verdiforringelse på grunn av arbeidet som utføres på nabotomten. Dette kan kommunen gi medhold i.

Kommunen er under saksbehandlingen pliktig til å vurdere ulemper for naboene. Det er derfor viktig at du tidlig i prosjektet viser frem tegningene som er utarbeidet. Er naboens merknader rimelige ut fra ditt ståsted, bør de imøtegås tidligst mulig. Dette vil være tidsbesparende videre i saksbehandlingen.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.