STØPING AV GULV

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS utfører gulvstøp.

Våre dyktige fagarbeidere støper gulv til nybygg, garasje, kjellere og ved rehabilitering. Vi leverer komplette gulv der vi utfører grovstøp, isolerer for fukt og inntrengning av radongass og foretar finstøp. Vi tar også oppdrag med avretting av gulv ved rehabilitering.

Støping av gulv bør utføres av fagfolk for et best mulig resultat. Spør oss om ulike løsninger for ditt gulv.

Ofte gjør vi et totaloppdrag der vi lager ringmur eller andre egnede løsninger for gulv, støper gulvet og utfører deretter det resterende betongarbeidet i prosjektet. Vi kan også være behjelpelig med å utføre mindre støpeoppdrag i et større prosjekt.

Naturlig nok vil store oppdrag av denne typen være søknadspliktig hos kommunens byggesaksavdeling. Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker. Velger du oss som samarbeidspartner, sender vi inn en komplett søknad til kommunens byggesaksavdeling.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles til byggeoppdrag i vår bransje.

Med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS som samarbeidspartner, kan du være trygg på at prosessen frem til ferdig prosjekt går smertefritt.

Vårt kjerneområde for murer- og betongarbeid er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.