TEGNINGER

Plan- og bygningsloven er blant utarbeidet for å sikre kvaliteten på det som blir bygget.Husk at det som blir bygget blir stående lenge og påvirker det offentlige rom. Derfor vektlegges det estetikk i loven. De fleste kommuner har en egen veileder om ”Estetikk i plan- og byggesaker». For å vise hva man planlegger å bygge, er tegninger et viktig redskap for kommunen når de skal vurdere byggesøknaden. Derfor blir fagmessig utførte tegninger viktig i byggesaksprosessen.

Byggesaksavdelingen i kommunen krever vanligvis plantegninger av alle etasjer, inkludert kjeller. Tegninger av alle fasader er et krav. En såkalt snitt-tegning som viser et snitt gjennom det som skal oppføres er påkrevd, i noen tilfeller også profiltegninger og gateoppriss.

På tomter med stor forskjell i topografi kan det i noen tilfeller være nødvendig å sende inn utenomhusplan. Er det snakk om et mer komplisert og større prosjekt, kan byggesaksavdelingen kunne kreve flere og mer detaljerte tegninger.

Tegninger

Forskriftene setter krav til hvordan tegningene skal utformes. Skal man for eksempel endre fasade, eller bygge tilbygg på eksisterende bolig, må tegningene vise hele bygget. En fagmessig utført tegning skal være i målestokk 1:100 eller 1:50. Den skal også være målsatt og være påført romfunksjon, lysflater og areal. Tegningen skal også vise bygget før og etter.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.