REHABILITERING

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS foretar rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Vi utfører rehabilitering av hele bygg, men ønsker du å renovere enkeltrom, som for eksempel baderom, kan vi også bistå med vår fagkunnskap.

Er prosjektet søknadspliktig?

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles i lover og forskrifter og vi vil raskt kunne avklare om ditt prosjekt er søknadspliktig eller ikke. Er prosjektet søknadspliktig er vi godkjent som ansvarlig søker hos kommunens byggesaksavdeling. Vi sørger for at prosessen frem til ferdig prosjekt går så smertefritt som mulig. Slike prosjekter kan bli mer omfattende enn det kunden først tror. Med teknisk tegner innomhus kan vi fort få laget skisser og løsningsforslag. Vi har erfaringen som kreves for å gi et fornuftig overslag over hva prosjektet innebærer.

I søknadskjemaet fra kommunen er det laget en liste over vedlegg som må være med ved rehabilitering og bruksendring. Det krever erfaring og fagkunnskap for å vite hva forskriftene krever av dokumentasjon. Den kunnskapen besitter vi. Dermed sørger vi for at søknadsprosessen ikke støter på unødvendige utsettelser.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS som hovedentreprenør

Som byggherre kan du velge en hovedentreprenør for ditt prosjekt. Velger du oss, tar vi ansvar for at prosjektet gjennomføres etter plan og avtalt pris. En hovedentreprenør styrer alle underleverandørene slik at byggeprosessen går planmessig og effektivt.

Vi utfører rehabiliteringsoppdrag i Bergen og på Askøy

Ta kontakt på epost for referanseprosjekt på nybygg utført for utbyggere: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998