TOTALENTREPRISE

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS utfører totalentreprise. Det betyr at vi tar på oss både prosjektering og utførelse på vegne av deg som byggherre.

På enkelte prosjekter kan vi også stå for generalentreprise. Vi hyrer inn alle underentreprenørene, og byggherre forholder seg kun til oss. Rammer for avtaler mellom entreprenør og byggherre finnes utarbeidet i Norsk Standard.

Vi er oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles i lover og forskrifter. Er prosjektet søknadspliktig, er vi godkjent som ansvarlig søker hos kommunens byggesaksavdeling. Slike prosjekter kan bli mer omfattende enn det kunden først tror. Vi har erfaringen som kreves for å gi et fornuftig overslag over hva prosjektet innebærer. Med teknisk tegner innomhus kan vi fort få laget skisser og løsningsforslag.

I søknadskjemaet fra kommunen er det laget en liste over vedlegg som må være med. Det krever erfaring og fagkunnskap for å vite hva forskriftene krever av dokumentasjon. Dermed sørger vi for at søknadsprosessen ikke støter på unødvendige utsettelser.

Tar vi jobben, sparer du både tid og bekymringer.  Som byggherre kan du velge en hovedentreprenør for ditt prosjekt. Velger du oss, tar vi ansvar for at prosjektet gjennomføres etter plan og avtalt pris.

Vi utfører rehabiliteringsoppdrag i Bergen og på Askøy. Vi benytter lokale samarbeidspartnere til alle våre prosjekter.

Ta kontakt på epost for referanseprosjekt på nybygg utført for utbyggere: post@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998

Ta kontakt på epost for referanseprosjekt på nybygg: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998