BYGGESØKNAD

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS utformer byggesøknaden i tett samarbeid med deg som kunde. Søknaden skal inneholde all nødvendig dokumentasjon om byggeprosjektet før kommunen kan behandle søknaden.

I søknadskjemaet fra kommunen er det laget en liste over vedlegg som må være med. Det krever erfaring og fagkunnskap for å vite hva forskriftene krever av dokumentasjon. Den kunnskapen besitter vi. Dermed sørger vi for at søknadsprosessen ikke støter på unødvendige utsettelser.

Det er i plan- og bygningsloven en rekke forskrifter som stiller krav til søknaden. Loven stiller også krav til vår virksomhet som ansvarlig søker. Vi i Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS vil sørge for at søknaden inneholder all nødvendig dokumentasjon. Dette er første forutsetning for rask saksbehandling i kommunen. Det er viktig å dokumentere at prosjektet ligger innenfor gjeldende bestemmelser, det kan f.eks. være reguleringsbestemmelsene på det aktuelle geografiske området. Jo grundigere søknad, jo kortere saksbehandlingstid.

Vi utarbeider og sender søknaden til kommunen. Vi vil også stå som kontakt mellom deg og kommunen. Av opplysninger vi henter inn for å få godkjent ditt prosjekt, er blant annet:                                                     byggesøknad

– Hvilket plangrunnlag som gjelder.

– Finnes det lokale vedtekter det må tas hensyn til?

– Er krav til estetikk ivaretatt?

– Er tiltaket tilpasset eksisterende terreng?

– Må det innhentes uttalelser fra andre instanser?

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.