PIPE

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS bygger og monterer piper til hus og fritidsboliger.

En god pipe trekker røyk og sot bort fra ildstedet, og tilfører luft for å gi god og ren forbrenning. Det finnes flere typer piper. Man kan mure med teglstein, bruke ferdigproduserte elementer eller montere en stålpipe. Uansett hvilke løsning man faller endelig ned på, er det viktig å planlegge i forhold til bruken.

Det er viktig at pipen er tilpasset og riktig dimensjonert for ildstedet som skal benyttes. Er pipen for smal kan det føre til røykutslag, dårlig trekk og mangelfull forbrenning. For stort volum i pipen vil suge varme fra rommet der ildstedet er montert.

Ønsker du å bytte ut ildsted og pipe, utfører vi også rehabilitering av eldre piper og monterer nye ildsteder. Våre fagarbeidere har lang erfaring med bygging og montering av piper. Vi er behjelpelig med valg av løsning for din hytte eller bolig.

Vi melder alltid inn nye ildsteder og piper til kommune og brannvesen. All montering av ildsteder er meldepliktig. Grunnen er at åpen ild alltid vil utgjøre en potensiell fare, spesielt hvis det er foretatt feilmontering. Bruk derfor alltid fagfolk til jobben.

Vårt kjerneområde for pipebygging og montering er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.