NYBYGG

Drømmer du om å bygge hus eller annet nybygg og har finansieringen i orden? Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er med deg fra skissebordet, gjennom byggeperioden og helt frem til nøklene kan settes i ytterdøren.

Nybygg

Nybygg på Askøy, bildet er tatt i november 2015. Foto: Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS

Vi er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker hos kommunens byggesaksavdeling.

Som byggherre kan du velge en hovedentreprenør for ditt prosjekt. Velger du oss, tar vi ansvar for at prosjektet gjennomføres etter plan og avtalt pris. En hovedentreprenør styrer alle underleverandørene slik at byggeprosessen går planmessig og effektivt.

En hovedentreprise er en kontraktsform mellom deg som byggherre og vårt firma, noe som betyr at vi tar hånd om en del av selve arbeidsoppgavene på et nybygg. For vårt firma vil dette ofte dreie seg om grunnarbeider og støping av betong. Videre vil vi produsere og montere alle bærende konstruksjoner og montere byggeelementer.

Hovedentreprisekontrakter er en vanlig kontraktsform i Norge. Som grunnlag for kontrakten, brukes ofte standardiserte regler som du finner i Norsk Standard.

Vi inngår også kontrakter med en eller flere underentreprenører om deler av arbeidet.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS fører også opp hus og andre nybygg for utbyggere. Vi bygger i spennet fra eneboliger opp til åttemannsboliger. Vi har spesialisert oss for gjennomføring av prosjekter på Askøy og i Bergen. Det er også her de fleste av våre samarbeidspartnere og underleverandører holder til.

Ta kontakt på epost for referanseprosjekt på nybygg utført for utbyggere: fhk@betongogbygg.no eller på telefon:
982 12 099 eller 451 50 998