FORSTØTNINGSMUR

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS bygger forstøtningsmur for private og som del av større byggeprosjekter.

En forstøtningsmur fungerer som en sikring i terreng som kan gli ut. Vi tar i bruk ulike materialer etter ønske fra oppdragsgiver. Naturstein, murstein eller betong er det mest vanlige.

Både i små og større prosjekter kan en slik mur virke dominerende i terrenget. Derfor er det viktig at den tilpasses på best mulig måte. Våre fagfolk vil gi råd om valg av materialer, utforming og plassering i terreng.

Husk at mange av oppdragene vi tar på oss vil være søknadspliktig.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker. Velger du oss som samarbeidspartner, sender vi inn en komplett søknad og er kommunens kontakt i forhold til ditt prosjekt.

Intet oppdrag vil være for komplisert å gjennomføre med grundig planlegging og god prosjektstyring. Er oppdraget av større karakter, kan vi raskt ved hjelp av vår tekniske tegner vise hvordan for eksempel den ferdige muren passer inn i terrenget.

Med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS som samarbeidspartner, kan du være trygg på at prosessen frem til ferdig prosjekt går smertefritt.

Vårt kjerneområde for murer- og betongarbeid er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.