STÅLPIPE

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS monterer stålpiper av alle typer.

Denne type pipe er mest brukt i hytter og naust. Noen velger også denne løsningen når de bygger ny bolig.

Stålpipe kan benyttes til å føre røyk og sot fra peis og vedovner hvor det brukes fast brennstoff. Stålpipe er lite egnet til bruk ved oljefyring, og frarådes til dette bruket.

Fordelen med pipe av stål er at den ikke trenger samme type solid fundament som en tradisjonell peis. Det finnes utallige ulike fabrikanter på markedet, og vi kan hjelpe deg med å velge best egnet stålpipe til ditt bruk. Pipene er laget for gjennomføring i vegg, utvendig montering og for toppmontasje.

En annen fordel med stålpiper er at de er rask å montere. De kan også enkelt fraktes til hytter og naust et stykke fra nærmeste vei, fordi vekten er lav.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles i lover og forskrifter. Er prosjektet søknadspliktig, er vi godkjent som ansvarlig søker hos kommunens byggesaksavdeling.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS sørger for at prosessen frem til ferdig prosjekt går så smertefritt som mulig.

Vårt kjerneområde for montering av stålpiper er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.