REHABILITERING

rehabiliteringBrødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS utfører rehabilitering av skader på mur og skader på murpuss. Vi tetter, slemmer, pusser og maler.

Tidens tann tærer på fasader og bygg. Vi utfører reparasjon av ødelagt murverk og påfører ny murpuss. Våre fagfolk vet hvordan jobben skal utføres slik at det ferdige resultatet blir av varig karakter.

Ofte er det skader på fasade og murpuss som er en gjenganger hos våre nye oppdragsgivere.

Det som kalles ”bom i puss” er et velkjent problem på gamle bygg og murvegger der fukt har trengt inn. Når pussen løsner, vil du høre en hul lyd når du banker med en hammer på veggen. Små områder fra 10 til 20 kvadratcentimeter trenger ikke å utbedres. Er det snakk om større områder, bør pussen erstattes for å hindre vanninntrenging.

Vi tar små og store rehabiliteringsoppdrag på mur.

Dette kan være hele bygg, fasader eller reparasjon av grunnmur og påføring av ny puss i mindre målestokk.

Tar vi jobben, sparer du både tid og bekymringer.

Som byggherre kan du gjøre oss til hovedentreprenør for ditt prosjekt. Vi tar ansvar for at prosjektet gjennomføres etter planen og til avtalt pris.

Vi utfører rehabiliteringsoppdrag på mur og fasader i Bergen og på Askøy. Vi benytter lokale samarbeidspartnere til alle våre prosjekter.

Ta kontakt på epost for referanseprosjekt på nybygg utført for utbyggere: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998