Tømrerarbeid

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS har tømrere med lang erfaring innen tømrerarbeid. Typiske oppdrag vi utfører er nybygg og tilbygg. Vi bygger også boder, garasjer og naust. I tillegg utfører vi rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Tømrerfaget omfatter en mengde arbeidsoppgaver på byggeplassen. Typiske oppdrag som utføres av våre fagutdannede medarbeidere er montering av ulike trekonstruksjoner i bygninger under oppføring. Ofte lages og tilpasses byggeelementene på forhånd. Vi monterer også utvendige panel og plater, og vi setter inn dører og vinduer med listverk.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS oppfyller alle de krav som stilles i lover, forskrifter og standarder på det tekniske, sikkerhetsmessige og miljømessige området for vår bransje. Våre medarbeidere benytter arbeidsmetoder som betyr bruk av avansert verktøy og utstyr. Vi legger vekt på at arbeidet på våre prosjekter på utført på en sikker måte. Vi har særlig fokus kravene som stilles til helse, miljø og sikkerhet.

Videre legger vi vekt på at alle i bedriften skal ha god forståelse for tegning og konstruksjon som ligger til grunn for arbeidet som skal utføres. Alle våre ansatte har også gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vårt kjerneområde for tømrer- og byggeoppdrag er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.