PUSSING

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS utfører alt av pussing av murvegger og murkonstruksjoner.

Det er alltid viktig å overflatebehandle mur og murkonstruksjoner slik at de blir luft- og vanntette. Vi bruker slemming og puss for å gjøre muren tett. Slemming brukes hvis overflaten er murt jevnt, eller ligger under bakken. Puss påføres i tre ulike lag som grunning, hovedpuss og sluttpuss.

Vi tar også på oss oppdrag med å fjerne gammel og ødelagt puss og erstatte den med ny.

Det er viktig at grunningen påføres på riktig måte. Grunningen sørger for at de to neste lagene fester seg slik at pussen er bestandig og vanntett.

Vi har sentralgodkjenning for murerarbeid slik at du som oppdragsgiver er trygg på at arbeidet blir profesjonelt utført. Våre murere har lang erfaring med hvilke materialer og mørtel som egner seg best til bruk som puss.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles i lover og forskrifter. Er prosjektet søknadspliktig, er vi godkjent som ansvarlig søker hos kommunens byggesaksavdeling.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS sørger for at prosessen frem til ferdig prosjekt går så smertefritt som mulig.

Vårt kjerneområde for murer- og byggeoppdrag er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.