GRUNNMUR

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS støper grunnmur i betong.

Mange byggetomter på Vestlandet ligger i skrånende terreng. Derfor kan det være hensiktsmessig å støpe sokkel som grunnmur. Denne vil gi boligen ekstra areal. Sokkelen støpes i betong. En ringmur brukes der tomten er flat og hvor det skal legges en plate før bygget reises. Ringmur brukes også ofte under garasjer.

Våre fagarbeidere bruker ulike forskalingssystemer når grunnmuren skal støpes for å sikre en tett og isolerende grunnmur.

Ofte utfører våre fagarbeidere et totaloppdrag. Det innebærer at vi lager grunnmur, monterer gulv og utfører det resterende betongarbeidet i prosjektet. Vi kan også være behjelpelig med å utføre mindre støpeoppdrag i større byggeprosjekter.

Naturlig nok vil store oppdrag av denne typen være søknadspliktig hos kommunens byggesaksavdeling. Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker. Velger du oss som samarbeidspartner, sender vi inn en komplett søknad til kommunens byggesaksavdeling.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles til byggeoppdrag i vår bransje.

Med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS som samarbeidspartner, kan du være trygg på at prosessen frem til ferdig prosjekt går smertefritt.

Vårt kjerneområde for murer- og betongarbeid er Askøy og Bergen. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.