Betongkummer

REHABILITERING AV BETONGKUMMER

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS reparerer betongkummer på en effektiv og trygg måte.  Vi hever ikke kummen under arbeidet, og unngår dermed å stenge vann og kloakk i et større område på grunn av reparasjonen. Nærliggende nabolag vil ikke blir berørt under arbeidet.

Vi utfører de fleste reparasjoner og utbedringer som  vanninntrengning og kloakklekkasjer ut i terreng, samt på vegger og  i bunnen av kummen. Vi utfører også  total rehabilitering av kum og septiktank. Vi borer, knuser og fjerner betongrester. Vi tetter lekkasjer.

Hvis dere trenger å vite mer om prosedyren vi bruker, utfører vi gjerne en dummy-reparasjon på en testkum for å vise fremgangsmåten.

Noen ganger kan problemene med en kum skyldes lekkasjer. Vi injiserer betong for å tette brudd i kummen. Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg unngår fordyrende mellomledd når oppdrag utføres.