NAUST

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS bygger naust. Vi tar også på oss oppdraget med å fjerne gamle bygg, og å bygge på eksisterende.

Vi tilbyr et totalt anbud på naust, spesialtilpasset for deg som kunde. Oppføring av naust er søknadspliktig. Om tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket, eller om tiltaket krever en ansvarlig søker, er avhengig av naustets størrelse.

Søk om dispensasjon

Skal man oppføre naust må man som regel søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette fordi naust som oftest vil bli oppført i 100-metersbelte langs sjøen. Naust som ligger i et regulert område for dette formålet krever ikke dispensasjonsbehandling.

I søknadskjemaet fra kommunen er det laget en liste over vedlegg som må være med. Det krever erfaring og fagkunnskap for å vite hva forskriftene krever av dokumentasjon.

Den kunnskapen besitter vi i Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Dermed sørger vi for at søknadsprosessen ikke støter på unødvendige utsettelser. Vårt firma er godkjent som ansvarlig søker i byggesaker.

Byggesøknad for naust ha følgende obligatoriske vedlegg:

– Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
– Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
– Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
– Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
– Gjenpart av nabovarsel
– Søknad om ansvarsrett

Ta kontakt for referanseprosjekt for naust. Vi utfører byggeprosjekter i Bergen og på Askøy.

Vil du ha en profesjonell partner til jobben, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.