GARASJE

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS har lang erfaring med oppføring av garasjer. Sammen med deg som kunde, kommer vi fram til hvilken type garasje som passer til din bolig og inn i ditt nabolag.

Søknadspliktig?

Alle garasjer er søknadspliktige. For bygg opp til 70 kvadratmeter kan du selv stå som ansvarlig søker, men hvis du føler at du er usikker på søknadsprosessen, kan vi som godkjent ansvarlig søker hos kommunens byggesakskontor utføre hele jobben for deg.

Søknadsprosessen

Det er viktig å gjøre naboen din til partner i søknadsprosessen. Din nabo kan ha stor innflytelse på byggesaksbehandlingen av ditt prosjekt. Noen kan hevde at deres eiendommer blir utsatt for verdiforringelse på grunn av arbeidet som utføres på nabotomten.

Kommunen er under saksbehandlingen pliktig til å vurdere ulemper for naboene. Det er derfor viktig at du tidlig i prosjektet viser frem tegningene som er utarbeidet. Er naboens merknader rimelige ut fra ditt ståsted, bør de imøtegås tidligst mulig. Dette vil være tidsbesparende videre i saksbehandlingen.

Hvilke garasjer bygger vi?

Vi bygger garasjen etter spesifikasjoner fra deg som kunden. Det finnes mange muligheter innen garasjer, og vi kan levere følgende:

– Enkel garasje
– Dobbel garasje
– Garasje med boder
– Garasje med loft
– Garasje med port

Alle garasjene blir spesialtilpasset etter kundens ønske.

Ta kontakt for referanseprosjekt av garasjer. Vi utfører byggeprosjekter i Bergen og på Askøy.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad.