MURER

murerBrødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS kan tilby de fleste murer tjenester innen støp og muring i Askøy og Bergen.

Vi tar på oss mureroppdrag på hus, garasjer, våtrom, bod, nøst, trapper, fundamenter og levegger. Er du i tvil om kostnader og materialvalg, spør oss om råd.

Har du planer om små eller store prosjekter, er vi den perfekte partner for deg. Intet oppdrag vil være for komplisert å gjennomføre med grundig planlegging og god prosjektstyring.

Sentralgodkjenning for murerarbeid

Vi har sentralgodkjenning for murerarbeid slik at du som oppdragsgiver er trygg på at arbeidet blir profesjonelt utført. Våre murere har lang erfaring med hvilke materialer, membraner og limstoffer som egner seg best til bruk i for eksempel våtrom.

Er prosjektet av større karakter, kan vi raskt ved hjelp av vår tekniske tegner vise hvordan for eksempel den ferdige muren passer inn i terrenget.

Våre ansatte sørger til en hver tid å være oppdaterte på de byggetekniske kravene som stilles i lover og forskrifter. Er prosjektet søknadspliktig, er vi godkjent som ansvarlig søker hos kommunens byggesaksavdeling.

Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS sørger for at prosessen frem til ferdig prosjekt går så smertefritt som mulig.

Vårt kjerneområde for murer- og byggeoppdrag er Askøy, Bergen og omeng. Vi bruker lokale samarbeidspartnere og underleverandører.

Vil du ha en profesjonell murer, ta kontakt med Brødrene Kristoffersen Betong & Bygg AS. Vi har ekspertisen fra søknad til ferdig prosjekt.

Vi treffes på epost: fhk@betongogbygg.no eller på telefon: 982 12 099 eller 451 50 998 hvis du har spørsmål noen vedrørende byggesak og byggesøknad